تست روانشناسی

یک درخت بسیار بسیار بلند نارگیل بود و 4 حیوان زیر :

یک شیر
یک میمون
یک زرافه
یک سنجاب

آنها تصمیم گرفتند که مسابقه بدهند تا ببینند که کدامیک برای
برداشتن یک موز از درخت از همه سریعتر است

فکر میکنی کدامیک برنده می شود؟

جواب سوال بازگو کننده شخصیت توست

پس بادقت فکر کنجواب را در زیر ببینید

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


اگرجوابت

شیر است = خسته و کسل هستی

میمون = گیج هستی

زرافه = کاملا تعطیل هستی

سنجاب = ناامید هستی

چرا ؟!
 
 

برای اینکه :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
درخت نارگیل ک موز نداره!!!!!/ 1 نظر / 6 بازدید
niusha

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ باحال بود