پـــ نــه پــــ

از ساق پا تا محدوده 18 قدم گچ گرفتم دوستم اومده میگه شکسته؟ گفتم پـــ نــه پــــــ دوستم ارتپده تعارف زد منم موندم تو رودرواسى.

- رفتم سر مزار میپرسه اومدی فاتحه بخونی؟! پـــ نــه پــــــ اومدم یه کامنت بزارم واسه شادی روح اموات!

- بچه خواهرم بدنیا اومده تپل مپل گرفتم بغلم فامیله دوره اومده میگه ماشالله سالمه پـــ نــه پــــــ خرابه فردا میخوایم بفرستیمش گارانتی!!!

- چند روز پیش کنار دادگستری یه نفر با لباس زندان داشت فرار میکرد، دوستم پرسید: "یعنی یارو واقعاً دزده؟" پـــ نه پــــ زنگ دادگستری رو زده داره در میره.

- گاو اولی : ماااااااااااااااا
گاو دومی : مااااااااااااا؟
گاو اولی : پـــ نــه پــــــ اونا

- تو توالت بودم و تو حال خودم.. یک هو یکی محکم زد به در .... گفتم بله .. دیدم داداشمه میگه اه تو اونجایی !!! گفتم پـــ نــه پــــــ این صدای منشی توالته .. لطفا بعد از شنیدن بوق بفرمایین داخل.

- بعد از کلی کلنجار رفتن با شریکم بهش گفتم باید از هم جدا شیم ... میگه یعنی جداً ازهم جدا شیم؟ پـــ ن پــــ من فقط عاشق اینم حرف قلبتو بدونم الکی بگم جدا شیم، تو بگی که نمیتونم!

- دزد اومده خونمون همه جا رو بهم ریخته ... 2 تا فرشمونو برده ...
زنگ زدیم پلیس اومده میگه خونتون دزد اومده؟ پـــ نــه پــــــ می خواستیم تغییر دکور بدیم گفتیم شما هم بیاین نظر بدین!

- از تو پارک رد میشدیم... دیدیم یه عده دارن سجده میکنن... رفیقم میگه: دارن نماز میخونن...؟؟؟ میگم: پـــ نــه پــــــ میتی کمان اینجا بوده... دارن به علامت حاکم بزرگ احترام میزارن!!!!!!

- بعد از چند سال دوستمو تو خیابون دیدم رفتیم کافی شاپ بعده یه ساعت می پرسه: "آرش جدا خودتی؟" پــــ نه پــــ میتی کومانم مأمور مخفی حاکم بزرگ.

- تو بیمارستان بغل تخت بابا بزرگم رو صندلی خوابم برده پرستاره اومده میگه اقا اقا شما همراهشی میگم پـــ نــه پــــــ عزرائیلم اومدم جونش بگیرم خسته بودم یه لحظه چشمام رفت رو هم خوابم برد مرسی بیدارم کردی!!!

- رفتم آزمایش ادرار دادم به مسئول آزمایشگاه میگه ادراره ؟؟؟ پـــ نــه پــــــ چایی کم رنگ ریختم واست ضرر نداشته باشه تا سرد نشده بخور!

- رفتم مغازه کلی خرید کردم به مغازه دار میگم کارت خون داری، میگه می خوای کارت بکشی؟ گفتم پـــ نــه پــــــ طرح قافلگیری فروشندگان بود می خواستم سطح آمدگیتو بالا ببرم!!!!

- دوستم زنگ زده مامانم گوشی رو برداشته منم بال بال میزنم که بگو نیستم، دهنه گوشی رو میگیره میگه: اینطوری میکنی یعنی بگم نیستی دیگه؟ پــــــــ نه پـــــــــ واسه اینکه تازه از تخم در اومدم دارم تمرین بال زدن میکنم.

- میگم خرمای خوب و تازه داری... میگه برا افطار می خواین... میگم پــــ نــه پــــ می خوام هستشو ببرم آژانس انرژی هسته ای صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ایمون ثابت بشه.

- به رفیقم میگم ماشینتو امشب قرض میدی به من؟ میگه میخای بری بیرون؟ میگم پــــ نــه پــــ دیدم ماشینت کثیفه منم بیکارم گفتم بشورمش.

- به رفیقم که میره بدنسازی میگم این قرصا رو میخوری تا عضلاتت بزنه بیرون؟ میگه پــــ نــه پــــ شش ماهه باردارم میخام بچم شبیه آرنولد بشه اینارو میخورم.

- خواب بودم موبایلم زنگ زد گوشی رو با هزار جور بدبختی ورداشتم میگم الو؟ میگه اااا وحید خواب بودی؟؟؟ پــــ نــه پــــ ترمیناتور اذیت میکرد سرش داد کشیدم صدام اینجوری شده.

- تو آرایشگاه نشستم یارو میگه شما هم میخوایین مو کوتاه کنین؟ میگم پــــ نــه پــــ اومدم مدل موهامو نشون بدم ببینی بهم میاد.

- دارم قرآن میخونم با صوت دختر همسایه شنیده میگه قرآن میخونی؟ میگم پــــ نــه پــــ دیوان حافظه دارم به زبون عربی میخونم!

- گوشیم زنگ زد رفتم برداشتم صحبتم که تموم شد مامانم گفت دوستته؟ گفتم پــــ نــه پــــ دشمنمه خواست قرار جنگ رو یاداوری کنه.

- رفتم تو کوچه دارم ماشین می شورم همسایه مون اومده میگه ااا ماشین می شوری پــــ نــه پــــ حوصله ام سر رفته دارم با ماشینم آب بازی می کنم.

- واسه ناهار یه ظرف پر ماکارونی دستمه، خواهرم میگه ماکارونیه؟ پــــ نــه پــــ یه مشت کرم آسکاریسه از نوع حلقوی اش، میخوام روشون آزمایش کنم!!!!!!!!

- داشتم برا رفیقم تعریف میکردم که رفته بودم کوه تا رسیدم بالا یه دفه یه عقربو دیدم که داره با سرعت میاد طرف من. یدفه رفیقم گفت تو چیکار کردی؟ کشتیش؟ گفتم پــــ نــه پــــ منم دویدم به سمتش و در آغوش گرفتمش و به اندازه سالهایی که ازش دور بودم ماچش کردم!!!

- رفیقم میگه چرا بچه ها به همه ی زن ها میگن خاله؟ پــــ نــه پــــ میخواستی بگن عمو!

- آیفون تصویری خونمون رو زدم. مامانم برداشته میگه سعید تویی؟ میگم پــــ نــه پــــ من مامور منکراتم لطفا درو باز کنید میخام بیام حجابتونو چک کنم.

- بالا سر قبر همسایمون وایسادیم داریم گریه میکنیم یدفه پسرش که خارج بوده خودشو رسونده به قبرستون میگه چی شده برا بابام گریه میکنید؟ مگه خاکش کردید؟ منم گفتم پــــ نــه پــــ بهش گفتیم با زبون آدمیزاد بیا برو تو قبر گوش نکرد که نکرد این که میبینی داریم گریه میکنیم مال اینه که به گریمون انداخت تا تونستیم چالش کنیم.

- تو محلمون خرما خیرات میکنم یارو میگه قبول باشه فوت کرده؟ میگم پــــ نــه پــــ قراره امشب بکشیمش.

- قبل از ماه رمضون زنگ زدم بهش می گم امسال تیم بدیم؟؟ میگه برای جام رمضان ... میگم پــــ نــه پــــ برای جام ملتهای آمریکای شمالی و حوزه دریای کارائیپ!

- دویست تا پشه دستمو نیش زدن هر کدوم اندازه یه پرتغال باد کرده رفیقم میگه پشه زده؟
پـــ نه پـــ باده معده ام رو نگه داشتم زده زیر پوستم!

- زنگ زدم 110 میگم اینجا دعواشده، میگه الان؟ میگم پـــ نــه پــــــ پارسال بوده الان زنگ زدم خاطره اش رو تعریف کنم

- رفته بودیم سر ساختمون عموم ببینیم اوضاع چطور پیش میره(مثلا من مهندسم!!!) کارگره اومده میپرسه شما مهندسین؟ میگم پـــ نــه پــــــ از ساختمون خوشم اومده اومدم باهاش یه عکس دو نفره بندازم!

- رفتم نون بگیرم طرف میگه شما هم نون می خواید: پـــ نــه پــــــ اومدم با خط تولید آشنا بشم.

- داشتم درس زبان میخوندم با صدای بلند ننه جونم اومد گفت داری درس میخونی؟ گفتم پـــ نــه پــــــ دارم زبان حیوانات کار میکنم بتونم با مورچه ها صحبت کنم.

- دارم تو گوشیم چیز مینویسم دوستم میگه داری اس ام اس میدی؟ میگم پـــ نــه پــــــ دارم باکتریای روی دکمه هاشو میکشم!

- پیرزن سوار اتوبوس شده، پا شدم از جام! میگه بشینم یعنی؟! میگم : پـــ نــه پــــــ پا شدم با هم تانگو برقصیم تماشاچیا شاد شن!

- تو کلاس خودکارم نمینوشت داشتم تندتند میکشیدمش روی کاغذ دوستم میپرسه خودکارت نمینویسه ؟ پـــ نــه پــــــ دارم نوار قلبمو روی کاغذ میکشم ببینم مشکلش چیه.

- به داداشم می گم تو آشپزخونه ای زیر کتری رو هم روشن کن، میگه می خوای چایی دم کنی؟ پـــ نــه پــــــ می خوام آشپرخونه رو بخار بگیره سونا راه بندازم

- رفتم دفاعیه دوستم، بغل دستیم میگه از پایان نامشون میخوان دفاع کنن؟ پـــ نــه پــــــ از مردم فلسطین در مقابل رژیم غاصب!

- ساعتمو بردم میگم آقا باطریش تموم شده یه باطری بندازین. میگه خوابیده؟؟ میگم پـــ نــه پـــــ خودشو زده به موش مردگی کاریش نداشته باشیم!!

/ 1 نظر / 7 بازدید
CC

yani akharesh boood kheyli bahal bood damet garm pesar