خطای دید 2011

برای چند ثانیه به این لام نگاه کنید و بعد بلا فاصله به یک دیوار سفید نگاه کنید چه میبینید؟

 

 

برای چند لحظه به نقطه سیاه وسط عکس زیر خیره شوید.خواهید دید که هاله دور آن از بین خواهد رفت:

 

/ 0 نظر / 6 بازدید